Výmena tovaru, reklamácia a odstúpenie od zmluvy

Výmena tovaru, reklamácie a odstúpenie od zmluvy
Výmena
Nesedí vám zakúpená veľkosť bosotopánok leguano a potrebujete ju vymeniť za inú veľkosť? Postupujte takto:

O požadovanej výmene nás informujte prostredníctvom služby Retino, pošlite nám e-mail na adresu barefoot@leguano.sk. Nenosenú obuv opatrne zabaľte do pôvodného obalu, aby ste nepoškodili pôvodnú škatuľu. Obuv zašlite späť na adresu Barefoot leguano, Trojičné námestie 140, 917 01 Trnava,, spolu s faktúrou (alebo jej kópiou), na ktorú napíšte žiadosť o výmenu a uveďte veľkosť. Ak posielate topánky poštou, musíte vyplniť aj e-mailovú adresu adresáta:barefoot@leguano.sk. Hneď ako od vás obuv dostaneme, pošleme vám novú obuv prostredníctvom GLS na naše náklady. Ak uprednostňujete služby zásielkovej spoločnosti, uveďte jej pobočku.

Barefoot leguano, Trojičné námestie 140, 917 01 Trnava

 

Sťažnosti
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Obdobie sa končí v deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho začiatku a príslušným počtom mesiacov neskôr. Kupujúci oznámi reklamáciu osobne, e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci môže chybný tovar zaslať na reklamáciu prepravnou službou na adresu prevádzkarne alebo ho doručiť osobne. Balík by mal byť viditeľne označený "REKLAMÁCIA" a mal by obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe, vyplnený reklamačný formulár s podrobným popisom závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo). Bez uvedených údajov nie je možné identifikovať pôvod a vadu tovaru. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením dokladu o kúpe, ak bol tovar v minulosti reklamovaný, predloží aj doklad o reklamácii. Nákupný doklad (doklad o kúpe alebo reklamácii) musí mať rovnaké číslo objednávky.

Vzorový formulár si môžete stiahnuť tu: Zákaznícky servis_reklamačný formulár_2024

Ďalšie podrobnosti o reklamáciách nájdete v článku 8. Podmienky a pravidlá.

Miestom na uplatnenie reklamácie je kamenná predajňa predávajúceho: Barefoot leguano, Trojičné námestie 140, 917 01 Trnava

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie peňazí
Dostali ste od nás barefoot obuv, s ktorou nie ste spokojní? Je nám to veľmi ľúto, ale urobíme všetko pre to, aby sme vám vyhoveli. Do 14 dní od nákupu môžete nenosený, čistý tovar v pôvodnom neporušenom obale vrátiť späť do nášho obchodu alebo vymeniť za akúkoľvek inú barefoot obuv.

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, ak nenastane jedna z možností uvedených nižšie (Keď nemôžete odstúpiť od zmluvy). Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je priložený k obchodným podmienkam. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu miesta podnikania alebo sídla predávajúceho.

Vzor formulára si môžete stiahnuť tu: Zákaznicky_servis_odstúpenenie_od_zmluvy_2024

Ako postupovať pri vrátení tovaru

Použite aplikáciu Retino alebo vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť vyššie. Potom formulár vložte do originálnej a nepoškodenej krabice s topánkami, ktoré vraciate, zabaľte ho a buď ho spolu doručte osobne, alebo ho pošlite na adresu našej predajne (Barefoot leguano, Trojičné námestie 140, 917 01 Trnava). Obuv môžete poslať poštou, kuriérom alebo balíkom.

Keď nemôžete odstúpiť od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť:

v prípade tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu
v prípade tovaru, ktorý si kupujúci vyskúšal na bosej nohe a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť
v prípade tovaru, ktorý po vyskúšaní kupujúcim vykazuje známky používania
ak predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy
Ďalšie podrobnosti o odstúpení od zmluvy nájdete v článku 5. 5. podmienok.