Dodacie podmienky

 

DODACIE PODMIENKY, CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri objednávke nad 44, - EUR je dopravné zadarmo.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Barefoot leguano, Trojičné námestie 140/10, 917 01 Trnava, pondelok: Zatvorené, Utorok– Piatok: 10-18 hodín, sobota 10-14 hodín. Aktuálna pracovná doba je uvedená na http://www.leguano.sk/kontakt
  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
  pre slovenských zákazníkov:  EUR Fio banka č. účtu: 2502135908/8330, 

  IBAN: SK13 8330 0000 0025 0213 5908, BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

 • vedený v spoločnosti (ďalej len „ účet predávajúceho “);
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
 • bezhotovostne platobnou kartou;

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj pri objednávke pod 44, - EUR náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 

Sadzobník doručenia:

Dopravné a balné pri objednávke nad 44,- €: ZADARMO

Osobný odber: ZADARMO

Doručenie Prepravca Cena Dobierka

Poštovné GLS 4,- EUR 1,- EUR

Poštovné Zásielkovňa 4,- EUR 1,- EUR

Ak si objednáte tovar v hodnote 44,- EUR a viac, doručenie ani balenie neúčtujeme.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.